M岷 ch矛a kho谩 xe vespa ph岷 l脿m sao? c贸 l脿m l岷 膽瓢峄 kh么ng?

Ch矛a kho谩 xe vespa c峄 b岷 b峄 m岷, m岷 lu么n c岷 ch矛a kh贸a g峄慶 xe vespa th矛 h茫y xem b脿i vi岷縯 n脿y 膽峄 bi岷縯 th锚m th么ng tin h峄痷 铆ch cho b岷.

Khi b岷 mua m峄沬 xe vespa th矛 h茫ng s岷 cung c岷 cho b岷 2 ch矛a kh贸a bao g峄搈:

 • Ch矛a kh贸a ch铆nh m脿u n芒u (Ch矛a kh贸a g峄慶)
 • Ch矛a kh贸a ph峄 m脿u xanh
m岷 ch矛a kho谩 xe vespa
m岷 ch矛a kho谩 xe vespa

Hai ch矛a kho谩 xe vespa n脿y m岷穋 d霉 c贸 ch峄ヽ n膬ng s峄 d峄g gi峄憂g nhau. Tuy nhi锚n chip t峄 b锚n trong l岷 kh谩c nhau 膽峄 ph芒n bi峄噒 ch矛a kho谩 ch铆nh (m脿u n芒u ) v脿 kho谩 ph峄 (m脿u xanh).

Ch峄ヽ n膬ng kh谩c nhau bao g峄搈 : Ch矛a kho谩 ch铆nh m脿u n芒u c贸 kh岷 n膬ng l脿m th锚m ch矛a kho谩 ph峄. c貌n ch矛a kho谩 ph峄 th矛 kh么ng th峄!

M岷 ch矛a kho谩 xe vespa ph岷 l脿m sao?

Tr瓢峄漬g h峄 b岷 b峄 m岷 ch矛a kho谩 xe vespa c贸 th峄 l脿m l岷 theo nhi峄乽 c谩ch.

B岷 c贸 th峄 mang v脿o h茫ng xe 膽峄 h茫ng l脿m l岷 cho b岷 . Tuy nhi锚n g谩i s岷 cao g岷 3 l岷 ho岷穋 h啤n so v峄沬 gi谩 峄 ngo脿i.

B岷 c贸 th峄 g峄峣 th峄 l脿m ch矛a kho谩 xe vespa uy t铆n 膽峄 l脿m l岷 cho m矛nh. Gi谩 s岷 gi岷 膽i r岷 nhi峄乽 m脿 v岷玭 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g n锚n 膽峄玭g lo l岷痭g v岷 膽峄 膽贸.

L脿m l岷 ch矛a kh贸a xe vespa nh瓢 th岷 n脿o?

Ch矛a kho谩 xe vespa c贸 t铆ch h峄 chip t峄 b锚n trong. V矛 v岷瓂 vi峄嘽 l脿m l岷 ch矛a kho谩 n脿y ngo脿i c么ng 膽o岷 c岷痶 ch矛a c啤 c貌n c贸 c么ng 膽o岷 膽峄峜 chip v脿 ch茅p chip v脿o b锚n trong ch矛a.

V矛 t铆ch h峄 c么ng ngh峄 chip t峄 b锚n trong ch矛a kho谩, n锚n n岷縰 mu么n n峄 m谩y 膽瓢峄 b岷痶 bu峄檆 b岷 ph岷 膽峄峜 th锚m chip t峄 n峄痑.

Ch矛a kho谩 xanh v峄沬 chip t峄
Ch矛a kho谩 xanh v峄沬 chip t峄

峄 m峄檛 s峄 lo岷 xe vespa piaggio 膽峄漣 c农 kh么ng s峄 d峄g c么ng ngh峄 chip t峄. Ph芒n bi峄噒 lo岷 n脿y b岷眓g c谩ch b岷 xem ph铆a 膽岷 xe c贸 膽猫n ch峄沺 s谩ng m脿u 膽峄 hay kh么ng. 膼猫n n脿y g峄峣 l脿 膽猫n Code. 膼猫n n脿y ch峄 t岷 khi n脿o b岷 cho ch矛a v脿o v脿 b岷璽 l锚n.

C谩c c么ng 膽o岷 l脿m l岷 ch矛a kho谩 xe vespa bao g峄搈 :

 • C岷痶 ch矛a kho谩 vespa c啤 theo 峄 kho谩 b岷眓g d峄g c峄 膽o 膽岷 膽峄 s芒u c峄 r膬ng ch矛a m脿 kh么ng c岷 th谩o m峄 峄 kho谩.
 • 膼峄峜 m茫 s峄 c峄 Chip t峄 kho谩 xe vespa th么ng qua c峄昻g Kline ho岷穋 膽峄峜 tr峄眂 ti岷縫 t峄 ECU xe vespa c峄 b岷 n岷縰 tr瓢峄漬g h峄 d芒y Kline c贸 v岷 膽峄.
 • Ghi chip v脿o ch矛a kho谩 v脿 th峄 n峄 m谩y 膽峄 ki峄僲 tra t铆nh 膽峄搉g b峄 v脿 ch岷 l瓢峄g c峄 chip t峄.
 • B脿n giao cho kh谩ch h脿ng.

Gi谩 l脿m ch矛a kh贸a xe vespa l脿 bao nhi锚u?

Gi谩 l脿m ch矛a kho谩 xe vespa cho b岷 th么ng th瓢峄漬g ph峄 thu峄檆 v脿o nhi峄乽 y岷縰 t峄 n峄痑. Sau 膽芒y l脿 gi谩 tham kh岷 cho b岷 :

 • Gi谩 l脿m th锚m ch矛a kho谩 xe vespa xanh n芒u : 350k
 • Gi谩 l脿m l岷 ch矛a kho谩 xe vespa khi m岷 h岷縯 ch矛a : 700k 膽岷縩 1200k tu峄 lo岷.

Gi谩 bao g峄搈 t岷 c岷 c谩c chi phi v脿 chip t峄 ch铆nh h茫ng. N岷縰 c谩c b岷 峄 xa ho岷穋 峄 t峄塶h th矛 c贸 th峄 g峄璱 c峄 ECU 膽峄 l脿m l岷 ch矛a kho谩.

C贸 kh谩 nhi峄乽 d峄媍h v峄 t峄憈 膽峄 l脿m l岷 ch矛a kho谩 xe vespa t岷 HCM v脿 c谩c t峄塶h kh谩c . Trong 膽贸 c贸 Quang Minh – M峄檛 d峄媍h v峄 l脿m ch矛a kho谩 uy t铆n v脿 l芒u 膽峄漣 t岷 HCM.

suakhoaquangminh.com
suakhoaquangminh.com

C谩c b岷 c贸 th峄 li锚n h峄 Mr.Ph瓢峄沜 : 096.1818.557 – Gi谩 c岷 lu么n b谩o tr瓢峄沜 cho b岷 tham kh岷!

L脿m ch矛a kh贸a xe m谩y qu岷璶 1 th峄 膽岷縩 nhanh sau 15 ph煤t g峄峣.

T岷 c岷 c谩c lo岷 ch矛a kh贸a xe m谩y 膽峄乽 c贸 th峄 l脿m l岷 膽瓢峄 r岷 nhanh ch贸ng v脿 kh么ng c岷 ph岷 th谩o 峄 kh贸a!

Nh岷璶 l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y t岷 qu岷璶 1 cho b岷 khi b峄 m岷 ch矛a kh贸a xe m谩y. T岷 s峄璦 kh贸a Quang Minh nh岷璶 l脿m ch矛a l岷 cho b岷 c谩c lo岷 xe m谩y v脿 kh么ng c岷 ph岷 th谩o 峄 kh贸a g矛 c岷.

Lu么n b谩o gi谩 tr瓢峄沜 cho b岷 . C谩c d峄媍h v峄 ph峄 v峄 t岷璶 n啤i, l脿m t岷 ch峄 ch峄 trong 5 ph煤t b岷 c贸 ngay ch矛a kh贸a m峄沬 y h峄噒 ch矛a zin nh茅!

L脿m ch矛a kh贸a xe m谩y qu岷璶 1 bao l芒u th矛 xong?

V峄沬 c谩ch l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y chuy锚n nghi峄噋. Ch煤ng t么i c贸 th峄 l脿m l岷 ch矛a kh贸a xe m谩y cho b岷 t岷 qu岷璶 1 ch峄 trong 5 ph煤t kh么ng c岷 th谩o 峄 kh贸a. C谩c ch矛a kh贸a xe m谩y th么ng th瓢峄漬g nh瓢 sirius, dream wave c貌n c贸 th峄 l脿m nhanh h啤n.

膼峄慽 v峄沬 c谩c lo岷 xe m谩y c贸 s峄 d峄g c么ng ngh峄 kh贸a hi峄噉 膽岷 nh瓢 smartkey nh瓢 Lead m峄沬. Vision m峄沬 ho岷穋 c谩c ch矛a yamaha zanus m峄沬 n岷縰 m岷 h岷縯 ch矛a samrtkey 膽峄乽 c贸 th峄 l脿m l岷 膽瓢峄 nh瓢ng th峄漣 gian c贸 th峄 l芒u h啤n ch煤t 铆t.

Motorcycle_Kel脿m ch矛a kh贸a xe m谩y qu岷璶 1
Motorcycle_Kel脿m ch矛a kh贸a xe m谩y qu岷璶 1y

Nh岷璶 l脿m ch矛a kh贸a remote xe m谩y c谩c lo岷 v峄沬 gi谩 b矛nh d芒n v脿 lu么n b谩o gi谩 tr瓢峄沜 cho b岷.

Gi谩 l脿m ch矛a xe m谩y t岷 qu岷璶 1 t霉y thu峄檆 v脿o t峄玭g lo岷 xe. Tuy nhi锚n m矛nh c贸 th峄 瓢峄沜 l瓢峄g gi谩 c岷 cho b岷 tham kh岷 sau 膽芒y:

 • Ch矛a kh贸a c谩c lo岷 xe m谩y c谩c h茫ng kh么ng c贸 n岷痯 t峄 gi谩 t峄 120k 膽岷縩 150k.
 • Ch矛a kh贸a xe m谩y c谩c lo岷 tay ga c贸 n岷痯 t峄 g谩i t峄 : 150k 膽岷縩 200k.
 • Gi谩 l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y s峄 d峄g chip t峄 nh瓢 vespa ho岷穋 Sh gi谩 t峄 500 膽岷縩 950k.
 • Gi谩 l脿m ch矛a kh贸a th么ng minh xe m谩y t峄 900k 膽岷縩 1100k t霉y lo岷.

C谩c b岷 c贸 nhu c岷 l脿m l岷 b岷 c峄 ch矛a kh贸a g矛 c峄 alo m矛nh 膽峄 bi岷縯 gi谩 v脿 chi ti岷縯 t霉y t峄玭g lo岷 nh茅. Hi峄噉 Quang Minh nh岷璶 l脿m l岷 t岷 c岷 c谩c lo岷 ch矛a kh贸a xe m谩y.

L脿m l岷 ch矛a kh贸a remote xe m谩y AirBlade – Kh贸a b岷 t矛m xe ch铆nh h茫ng Honda

B岷 膽ang b峄 m岷 ch矛a kh贸a remote t矛n xe c峄 xe m谩y Airblade v脿 c岷 l脿m l岷? Nh峄痭g th么ng tin ch煤ng t么i cung c岷 trong b脿i vi岷縯 n脿y hy v峄峮g s岷 b峄 铆ch cho b岷.

Ch矛a kh贸a remote t矛m xe trong b茫i xe AB c贸 l脿m l岷 膽瓢峄 kh么ng?

Ch矛a kh贸a remote t矛m xe AB ho脿n to脿n l脿m l岷 膽瓢峄 v脿 r岷 nhanh . Remote t矛m xe Airblade c贸 1 ph铆m b岷 膽峄 b谩o hi峄噓 v峄 tr铆 c峄 xe khi trong b茫i xe cho b岷 d峄 d脿ng nh岷璶 bi岷縯 v脿 t矛m ki岷縨. 膼芒y l脿 1 ch峄ヽ n膬ng 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g n岷縰 b岷 th瓢峄漬g xuy锚n ph岷 g峄璱 xe trong nh峄痭g b茫i xe l峄沶 do t铆nh ch岷 c么ng vi峄嘽 c峄 m矛nh.

L脿m l岷 ch矛a kh贸a remote xe m谩y AirBlade
L脿m l岷 ch矛a kh贸a remote xe m谩y AirBlade

Lo岷 ch矛a kh贸a b岷 n脿y chia l脿m 2 膽峄漣 bao g峄搈 :

 • Ch矛a kh贸a remote xe Airblade t峄 2009 膽岷縩 2013.
 • Ch矛a kh贸a remote xe Airblade t峄 2013 tr峄 l锚n.

Tuy b峄 ngo脿i c贸 ph岷 gi峄憂g nhau, nh瓢ng c谩c 膽峄漣 n脿y kh么ng d霉ng chung cho nhau 膽瓢峄. Ph岷 c岷 膽煤ng 膽峄漣 xe v脿 ch矛a kh贸a ch铆nh h茫ng m峄沬 c贸 th峄 l脿m l岷 膽瓢峄.

Ph么i ch矛a l脿m l岷 c贸 膽岷 b岷 hay kh么ng?

Hi峄噉 nay c谩c lo岷 ph么i ch矛a kh贸a remote Airblade kh么ng c贸 b锚n th峄 2 s岷 xu岷. V矛 v岷瓂 t岷 c岷 l脿 ph么i ch矛a ch铆nh h茫ng.

C谩ch L脿m l岷 ch矛a kh贸a remote xe m谩y AirBlade nh瓢 th岷 n脿o?

Th么ng th瓢峄漬g l脿m l岷 ch矛a kh贸a remote AB r岷 nhanh. Kh么ng c岷 th谩o b岷 k峄 th脿nh ph岷 n脿o c峄 xe. N岷縰 b岷 m岷 ch矛a kh贸a c啤 th矛 th峄 s岷 l脿m l岷 lu么n cho b岷 .

Sau khi c岷痶 xong ch矛a kh贸a c啤, th峄 l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y s岷 s峄 d峄g thao t谩c nh岷璸 ch矛a remote v脿o xe c峄 b岷 ch峄 trong t铆ch t岷痗. T岷 c岷 c谩c c么ng 膽o岷 l脿m l岷 ch瓢a t峄沬 10 ph煤t 膽峄慽 v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 m岷 h岷縯 ch矛a kh贸a k峄 c岷 ch矛a kh贸a g峄慶.

N岷縰 b岷 c貌n ch矛a kh贸a c啤 th矛 m峄峣 vi峄嘽 d峄 d脿ng v脿 nhanh ch贸ng h啤n r岷 nhi峄乽. C谩c c么ng 膽o岷 bao g峄搈 sao ch茅p r膬ng ch矛a kh贸a c啤 l锚n ch矛a remote xe AB. Sau 膽贸 s岷 l岷璸 tr矛nh ch矛a kh贸a remote b岷眓g c谩c thao t谩c t峄 h茫ng xe l脿 膽瓢峄.

C谩c lo岷 ch矛a kh贸a d岷g n脿y th瓢峄漬g d峄 l脿m v脿 l脿m kh谩 nhanh. V矛 v岷瓂 n岷縰 b岷 c贸 nhu c岷 l脿m l岷 c谩c d岷g ch矛a kh贸a n脿y th矛 h茫y g峄峣 lu么n c谩c d峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a 膽峄 bi岷縯 th锚m chi ti岷縯 b岷 nh茅.

Hi峄噉 b锚n s峄璦 kh贸a Quang Minh ch煤ng t么i c贸 nh岷璶 l脿m lo岷 ch矛a kh贸a n脿y. 膼岷 b岷 ph么i ch铆nh h茫ng v脿 m峄沬 keng x脿 beng cho b岷! S膼T: 096.1818.557 – A.Ph瓢峄沜!

H茫y g峄峣 cho ch煤ng t么i n岷縰 b岷 c岷 l脿m ch矛a nh茅. Th峄 lu么n c贸 m岷穞 nhanh ch贸ng ch峄 sau 20 ph煤t t岷 c谩c qu岷璶.

L脿m l岷 ch矛a kh贸a remote xe airblade bao nhi锚u ti峄乶 ?

N岷縰 b岷 g峄峣 d峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a b锚n Quang Minh ch煤ng t么i s岷 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c nh岷 cho b岷 nh茅!

Gi谩 l脿m l岷 ch矛a kh贸a xe AirBlade ph峄 thu峄檆 v脿o nhi峄乽 y岷縰 t峄 n峄痑. Nh瓢ng ch煤ng t么i s岷 c峄 g岷痭 th峄憂g k锚 c谩c ki峄僽 gi谩 cho b岷 tham kh岷 d瓢峄沬 膽芒y:

chia khoa remote xe airblade 2018

 • Gi谩 l脿m remote air blade c谩c 膽峄漣 2009 2010 2011 2012 2013 kho岷g t峄 450k 膽岷縩 550k.
 • Gi谩 l脿m remote air blade c谩c 膽峄漣 2014 2015 2016 kho岷g t峄 500k 膽岷縩 550k.

Gi谩 l脿m ch矛a ph峄 thu峄檆 v脿 b岷 c貌n ch矛a kh贸a c啤 hay kh么ng? 峄 xa hay g岷?. G峄峣 cho m矛nh 膽峄 bi岷縯 gi谩 ch铆nh x谩c nh岷 nh茅!

Ch矛a kh贸a xe AB
Ch矛a kh贸a xe AB

Chuy锚n m峄 qu岷g c谩o :

Nh岷璶 c谩c d峄媍h v峄 cho b岷 t岷 HCM nh瓢 :

m峄 峄 kh贸a t峄 xe m谩y 鈥 S峄璦 ch矛a kh贸a t峄 xe m谩y ho岷穋 膽谩nh ch矛a kh贸a m峄沬 cho b岷
M峄 kh贸a 膽末a xe m谩y

 • T瓢 v岷 c谩ch s峄璦 峄 kh贸a xe m谩y cho b岷 v峄沬 c谩c tr瓢峄漬g h峄 h瓢 h峄弉g th么ng th瓢峄漬g
 • S峄璦 kh贸a xe m谩y tphcm t岷 nh脿 t岷 c谩c qu岷璶 nhanh ch贸ng nh岷
 • l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y t岷 tphcm cho b岷 n岷縰 ch岷硁g may m岷 h岷縯 ch矛a kh贸a
 • B谩o gi谩 l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y honda
 • thay 峄 kh贸a xe m谩y honda m峄沬 ch铆nh h茫ng ho岷穋 kh贸a ch峄憂g tr峄檓 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng
 • 膽峄 ch矛a kh贸a xe m谩y ch峄憂g 膽o岷, ch峄憂g tr峄檓 c啤 v脿 膽i峄噉 t峄
 • D峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y t岷 S峄璦 kh贸a Quang Minh 鈥 HCM v脿 HN

L脿m ch矛a kh贸a xe Toyota Ch铆nh h茫ng

L脿m ch矛a kh贸a xe Toyota Ch铆nh h茫ng t岷 Quang Minh v峄沬 膽峄檌 ng农 chuy锚n nghi峄噋. L脿m ngay ch矛a kh贸a xe cho b岷 k峄 c岷 m岷 ch矛a kh贸a g峄慶.

Ch煤ng t么i ph峄 v峄 t芒n n啤i, ch峄 c岷 b岷 g峄峣 cho ch煤ng t么i : 096.1818.557 – A.Ph瓢峄沜. Cung c岷 c谩c th峄 kh贸a hi峄僽 bi岷縯 chuy锚n s芒u v峄 c么ng ngh峄 l脿m ch矛a xe h啤i l脿m ch峄 qu谩 tr矛nh l脿m ch矛a kh贸a xe 么 t么 t岷璶 n啤i cho b岷 m峄檛 c谩ch nhanh v脿 an to脿n.

Hi峄僽 bi岷縯 c啤 b岷 v峄 ch矛a kh贸a c峄 h茫ng Toyota

Toyota l脿 m峄檛 h茫ng xe r岷 ph峄 bi岷縩 t岷 th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam. Theo th峄憂g k锚 th矛 sau khi c贸 m岷穞 t岷 Vi峄噒 Nam h啤n 8 n膬m , v峄沬 s峄 l瓢峄g b谩n ra 膽茫 膽岷 ~ 7.2000 chi岷縞!

V峄沬 c谩c 膽峄漣 xe kh谩c nhau, ch矛a kh贸a xe toyota c农ng chia th脿nh nhi峄乽 lo岷 trong 膽贸 ph峄 bi岷縩 c贸 th峄 chia l脿m 2 lo岷 ch铆nh :

Ch矛a kh贸a remote toyota

Ch矛a kh贸a remote toyota c贸 lo岷 3 n煤t ho岷穋 c贸 lo岷 4 n煤t k猫m ch矛a kh贸a c啤. D脿nh cho lo岷 kh贸a c岷痬 l峄 v脿 膽峄 m谩y b岷眓g c谩ch v岷穘 峄 kh贸a tr锚n xe.C谩c ch峄ヽ n膬ng remote d霉ng 膽峄 m峄 v脿 kh贸a c峄璦 t峄 xa r岷 ti峄噉 d峄g cho b岷.

Ch矛a kh贸a xe camry 2007-2011
Ch矛a kh贸a xe camry 2007-2011

Ch矛a kh贸a remote toyota bao g峄搈 m峄檛 ch矛a kh贸a c啤 v脿 4 n煤t b岷 ch峄ヽ n膬ng. B锚n trong c贸 b岷g m岷h v脿 s峄 d峄g pin .

Th么ng s峄 k峄 thu岷璽 ch貌a remote toyota:

 • T岷 s峄 : 433 Mhz
 • S峄 n煤t :  4 n煤t
 • T瓢啤ng th铆ch: c谩c 膽峄漣 t峄 n膬m 07 08 09 10 11 Toyota Camry
 • Lo岷 pin s峄 d峄g : CR2032
 • Nh茫n hi峄噓 :TOYOTA
 • Immobilizer : Ch峄 remote 膽i峄乽 khi峄僴
 • Key Blade: C贸 (ch瓢a c岷痶)
 • B岷g m岷h: C贸
 • Pin: C贸

Ch矛a kh贸a Smartkey toyota

Ch矛a kh贸a Smartkey toyota t铆ch h峄 膽岷 膽峄 c谩c c么ng ngh峄 c峄 ch矛a kh贸a c农 bao g峄搈:

 1. Ch矛a kh贸a c啤 b锚n trong th芒n ch矛a
 2. Ch矛a kh贸a remote n煤t b岷 
 3. Ch矛a kh贸a chip (H峄 tr峄 chip 鈥 Trangsponder trong vi m岷h ho岷穋 transponder r峄漣)
 4. Ch峄ヽ n膬ng nh岷璶 di峄噉 ch峄 xe 鈥 膼芒y l脿 c么ng ngh峄 ch铆nh y岷縰 c峄 lo岷 ch矛a kh贸a th么ng minh n脿y.

峄 kho岷g c谩ch 1.5m c谩ch xe 么 t么 c峄 m矛nh. ch矛a kh贸a s岷 trao 膽峄昳 d峄 li峄噓 v峄沬 h峄 th峄憂g 膽i峄乽 khi峄僴 tr锚n xe 膽峄 x谩c nh岷璶 ch峄 xe. 膽峄搉g th峄漣 m峄 v脿 膽贸ng c峄璦 cho ch峄 xe trong ph岷 vi n脿y.Ch峄ヽ n膬ng n峄 m谩y xe b岷眓g n煤t Start/Stop m脿 kh么ng c岷 膽峄 m谩y nh瓢 ch矛a kh贸a c啤.

Ch矛a kh贸a xe Camry 4 n煤t 膽峄漣 2014
Ch矛a kh贸a xe Camry 4 n煤t 膽峄漣 2014

Ph霉 h峄 cho c谩c lo岷 ch矛a kh贸a :

 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Vios
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Fortuner
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Camry
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Avalon
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Yaris
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Corola Artis
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Sienna
 • Ph霉 h峄 cho ch矛a kh贸a xe Toyota Venza

M岷 ch矛a kh贸a xe Toyota c贸 l脿m l岷 膽瓢峄 kh么ng?

Hi峄噉 nay v峄沬 c么ng ngh峄 v脿 m谩y m贸c hi峄噉 膽岷, th峄 l脿m ch矛a kh贸a 么 t么 膽茫 c贸 th峄 l脿m l岷 ch矛a kh贸a xe toyota cho b岷 nhanh nh岷 v脿 l脿m t岷璶 n啤i.L脿m ch矛a kh贸a c啤 kh么ng c岷 th谩o 峄, s峄 d峄g c么ng c峄 膽o r膬ng c岷痶 ch矛a kh贸a ngay t岷 ch峄 cho kh谩ch h脿ng.

L脿m ch矛a th么ng minh remote c谩c lo岷 b岷眓g nhi峄乽 lo岷 m谩y l岷璸 tr矛nh ch矛a kh贸a kh谩c nhau cho t峄玭g h茫ng xe.L岷璸 tr矛nh ch矛a kh贸a 么 t么 th么ng qua k岷縯 n峄慽 ti锚u chu岷﹏ OBDII kh么ng c岷 th谩o b岷 c峄 th脿nh ph岷 n脿o c峄 xe b岷!

Thay pin, thay v峄 kh贸a 么 t么 t岷璶 n啤i cho kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷.

Ch矛a kh贸a xe camry 2007-2011 4 n煤t
Ch矛a kh贸a xe camry 2007-2011 4 n煤t

L脿m ch矛a kh贸a th么ng minh xe toyota m岷 h岷縯 ch矛a nh瓢 th岷 n脿o?

N岷縰 kh谩ch h脿ng c貌n ch矛a kh贸a toyota:

N岷縰 b岷 c貌n ch矛a kh贸a th矛 s岷 膽啤n gi岷 h啤n, c谩c quy tr矛nh l脿m ch矛a kh贸a c农ng nhanh h啤n v脿 gi谩 th脿nh s岷 r岷 膽i ch煤t 铆t. Ch煤ng t么i c贸 th峄 t岷璶 d峄g r膬ng ch矛a Zin c峄 b岷 v脿o remote ho岷穋 smartkey m峄沬.

Tr瓢峄漬g h峄 ch矛a kh贸a xe toyota c峄 b岷 b峄 ng岷 n瓢峄沜 ho岷穋 h瓢 h峄弉g ch煤ng t么i s岷 ki峄僲 tra xe c贸 s峄璦 l岷 膽瓢峄 kh么ng. N岷縰 kh么ng 膽瓢峄 th矛 b岷 s岷 c芒n nh岷痗 l脿m l岷 ch矛a kh贸a m峄沬.

Quy tr矛nh l脿m th锚m ch矛a kh贸a remote toyota:

 1. C岷痶 r膬ng theo ch矛a kh贸a c农
 2. L岷璸 tr矛nh ch矛a kh贸a m峄沬 b岷眓g m谩y m贸c hi峄噉 膽岷

N岷縰 b岷 m岷 h岷縯 ch矛a kh贸a toyota:

N岷縰 b岷 m岷 h岷縯 ch矛a kh贸a vi峄嘽 l脿m l岷 ch矛a s岷 c贸 th锚m ch煤t kh贸 kh膬n h啤n. Tuy nhi锚n v峄沬 tr矛nh 膽峄 th峄 l脿m ch矛a kh贸a toyota hi峄噉 nay th矛 vi峄嘽 l脿m l岷 ch矛a kh贸a b峄 m岷 l芒u nh岷 l脿 20 ph煤t.

Ch矛a kh贸a xe Camry 4 l瓢峄 ch矛a kh贸a b锚n trong

C谩c b瓢峄沜 bao g峄搈 :

 1. M峄 kh贸a c峄璦 xe b岷眓g 膽峄 ngh峄 chuy锚n d峄g
 2. Xem s峄 bi nh铆p v脿 膽峄 s芒u c峄 ch矛a kh贸a > c岷痶 r膬ng ho岷穋 phay r膬ng ch矛a kh贸a c农
 3. L岷璸 tr矛nh l岷 ch矛a kh贸a xe toyota cho b岷 b岷眓g m谩y l岷璸 tr矛nh ch脿i kh贸a

L脿m ch矛a kh贸a xe toyota fortuner gi谩 bao nhi锚u?

Gi谩 l脿m ch矛a kh贸a toyota dao 膽峄檔g t峄 700k 膽岷縩 v脿i tri峄噓 膽峄搉g t霉y v脿o t峄玭g lo岷 ch矛a.

Gi谩 l脿m ch矛a kh贸a xe toyota t霉y thu峄檆 v脿o t峄玭g lo岷 ch矛a kh贸a. B峄焛 v矛 ph么i ch矛a c贸 gi谩 kh谩c nhau n锚n vi峄嘽 gi谩 c岷 l脿m ch矛a kh贸a c农ng ph峄 thu峄檆 ho脿n to脿n v峄 lo岷 ph么i ch矛a m脿 b岷 膽ang s峄 d峄g.

Hi峄噉 nay, c贸 c谩c lo岷 ch矛a kh贸a toyota v峄沬 ph么i ch矛a Trung Qu峄慶 v脿 ph么i ch矛a ch铆nh h茫ng. Vi峄嘽 s峄 dung ph么i ch矛a n脿o c农ng l脿m m峄ヽ gi谩 dao 膽峄檔g th锚m. V脿 t岷 nhi锚n l脿 ch矛a ch铆nh h茫ng toyota s岷 c贸 gi谩 cao h啤n. X茅t v峄 ch岷 l瓢峄g th矛 ch矛a ch铆nh h茫ng ch岷 l瓢峄g c贸 nh峄塶h h啤n 膽么i ch煤t nh瓢ng ko quan trong l岷痬.V峄 ngo岷 h矛nh th矛 gi峄憂g nhau ho脿n to脿n!

Gi谩 c岷 t霉y thu峄檆 v脿o b岷 峄 n峄檌 th脿nh hay 峄 t峄塶h. C谩c b岷 c贸 th峄 g峄峣 cho ch煤ng t么i 膽峄 bi岷縯 gi谩 chi ti岷縯 nh岷 : 096.1818.557 – L脿m ch矛a kh贸a Quang Minh.

Thay pin thay v峄 ch矛a kh贸a v脿 l脿m l岷 ch矛a kh贸a c啤 toyota t岷璶 n啤i

C峄璦 h脿ng S峄璦 kh贸a Quang Minh chuy锚n l脿m ch矛a kh贸a xe ch铆nh h茫ng cho xe Toyota, Chevrolet, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Daewoo, Suzuki, Isuzu, Fiat鈥 Lexus, BMW, Audi, Mer.C峄璦 h脿ng chuy锚n v峄 ch矛a kh贸a xe 么 t么, ch矛a kh贸a b锚n th峄 lu么n 膽岷 膽峄, h脿ng ch铆nh h茫ng gi谩 ph岷 ch膬ng nh岷. C谩c m岷玼 ch矛a kh贸a l么, ch矛a kh贸a 膽峄 g岷璸 ch煤ng t么i l脿m cho qu媒 kh谩ch v峄沬 gi谩 th脿nh ch峄 v脿i tr膬m ng脿n.

Thay pin ch矛a kh贸a xe h啤i c谩c lo岷


L脿m m峄峣 lo岷 ch矛a kh贸a ch铆p t峄, kh贸a 膽i峄噉, ch矛a kh贸a 膽i峄乽 khi峄僴 (remote), ch矛a kh贸a th么ng minh (smartkey), 膽峄 g岷璸 膽峄漣 m峄沬 cho h岷 h岷縯 xe 么 t么 膽瓢峄 s峄 d峄g 峄 Vi峄噒 Nam: Toyota 4RunnerToyota Avalon, Toyota Camry,Toyota Corolla,FJ Cruiser,Toyota Highlander, Land Cruiser,Matrix,Prius, RAV4, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, Venza, Yaris,Innova, Vios, Fortuner, Camry,Corolla Altis, Toyota Zace, Toyota Yaris, Land Cruiser, Prado, Hilux, L脿m ch矛a kh贸a xe Toyota Alphard,Avalon,Tacoma,

suakhoaquangminh.com
suakhoaquangminh.com

Ch岷 膽峄 b岷 h脿nh sau khi l脿m ch矛a kh贸a Toyota

Ch矛a ch煤ng t么i l脿m cho b岷 lu么n c贸 b岷 h脿nh t峄 6 th谩ng 膽岷縩 1 n膬m t霉y t峄玭g lo岷.

T岷 S峄璦 kh贸a Quang Minh ch煤ng t么i nh岷璶 l脿m ch矛a kh贸a 膽i峄乽 khi峄僴 t峄 xa (remote xe h啤i) cho kh谩ch h脿ng khi c岷.D峄媍h v峄 ph峄 v峄 t岷璶 n啤i, ch峄 c岷 kh谩ch h脿ng g峄峣 膽i峄噉 tho岷 ch煤ng t么i s岷 膽岷縩 t岷璶 n啤i l脿m ch矛a kh贸a cho b岷.

T岷 c岷 c谩c d貌ng kh贸a 膽i峄乽 khi峄僴 xe 么 t么 , remote xe h啤i 膽峄乽 nh岷璸 t岷 xe c峄 b岷.C岷痶 ch矛a r膬ng cho ch矛a kh贸a m峄沬 sau khi l岷璸 tr矛nh remote t峄 xaD峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a c峄 ch煤ng t么i 峄 TP.HCM 膽em 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng ch峄 T铆n, m峄ヽ gi谩 r岷 ph岷 ch膬ng.

膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx t岷璶 n啤i gi谩 r岷

膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx l脿m ch矛a kh贸a xe Yamaha NVX

膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx l脿m ch矛a kh贸a xe Yamaha NVX v峄沬 c谩c thi岷縯 b峄 ti锚n ti岷縩 nh岷 hi峄噉 nay, ch煤ng t么i ho脿n to脿n c贸 th峄 l脿m ch矛a kh贸a xe Yamaha NVX cho b岷 khi m岷 ch矛a c貌n ID, ho岷穋 l脿m l岷 ch矛a kh贸a NVX cho b岷 k峄 c岷 m岷 h岷縯聽 ID.

V峄沬 xe m谩y NVX c峄  h茫ng Yamha hi峄噉 nay, xe trang b峄 h峄 th峄憂g kh贸a thong minh (Smartkey). T峄 ph谩t hi峄噉 v脿 x谩c nh岷璶 ch矛a kh贸a khi b岷 膽峄﹏g g岷 xe trong ph岷 vi 2 m茅t.

 • H峄 th峄憂g ch矛a kh贸a n脿y  kh谩 ph峄ヽ t岷, nh岷眒 b岷 v峄 t峄慽 膽a cho ng瓢峄漣 d霉ng nh瓢:
 • T铆nh n膬ng x谩c nh岷璶 ch矛a kh贸a trong ph岷 vi 2m m脿 kh么ng c岷 thao t谩c
 • Kh峄焛 膽峄檔g xe b岷眓g n煤m v岷穘 thay cho ch矛a kh贸a c啤 nh瓢 tr瓢峄沜 膽芒y
 • Ch峄憂g c瓢峄沺, d峄 s峄 d峄g v脿 l脿m th锚m ch矛a.
膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx
膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx

Khi mua xe NVX m峄沬 b岷 s岷 膽瓢峄 h茫ng Yamaha c岷 2 ch矛a kh贸a v脿 m茫 ID cho xe m矛nh.

N岷縰 ch岷硁g may m岷 m峄檛 ch矛a kh贸a b岷 c贸 th峄 d霉ng m茫 n脿y 膽峄 kh峄焛 膽峄檔g ho岷穋 ch矛a kh贸a c貌n l岷 膽峄 l脿m them ch矛a kh贸a NVX.

Tr瓢峄漬g h峄 b岷 m岷 c岷 2 ch矛a kh贸a NVX nh瓢ng c貌n ID th矛 c农ng 膽峄玭g qu谩 lo l岷痭g.

Ch煤ng t么i ho脿n to脿n c贸 th峄 l脿m l岷 ch矛a kh贸a v脿 膽谩nh ch矛a kh贸a xe nvx cho b岷 m脿 kh么ng c岷 th谩o xe g矛 c岷.

Tr瓢峄漬g h峄 b岷 m岷 ch矛a v脿 m岷 lu么n ID c峄 xe NVX th矛 sao?

Ch煤ng t么i s岷 膽岷縩 t岷璶 n啤i l脿m l岷 cho b岷.

To脿n b峄 qu谩 tr矛nh l脿m l岷 ch矛a kh贸a nh瓢 sau:

 • M峄 kh贸a y锚n xe NVX th谩o l岷 SCU (H峄檖 膽i峄乽 khi峄僴 x谩c nh岷璶 t铆n hi峄噓 t峄 ch矛a kh贸a).
 • D霉ng ph岷 m峄乵 chuy锚n d峄g k岷縯 n峄慽 v脿 膽峄峜 t铆n hi峄噓 t峄 SCU l岷 m茫 ID c农 c峄 b岷.
 • D霉ng m茫 ID n脿y 膽峄 x谩c nh岷璶 v峄沬 xe v脿 nh岷璸 th锚m ch矛a kh贸a m峄沬.
 • Cung c岷 cho kh谩ch h脿ng m茫 s峄 ID m峄沬 膽峄 s峄 d峄g v峄 sau.
 • To脿n b峄 qu谩 tr矛nh l脿m r岷 nhanh , v脿 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian cho kh谩ch h脿ng.

V峄沬 gi谩 c岷 c岷h tranh v脿 d峄媍h v峄 uy t铆n, ch煤ng t么i h脿ng ng脿y v岷玭 膽ang ph峄 v峄 cho t岷 c岷 kh谩ch h脿ng c岷 l脿m ch矛a kh贸a xe Yamaha NVX t岷 HCM.

膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx hcm
膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx hcm

膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx 膽岷 b岷 d峄媍h v峄 cho kh谩ch h脿ng:

膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx ch矛a zin ch铆nh h茫ng Yamaha.Gi谩 c岷h tranh, d峄媍h v峄 nhanh ch贸ng .B岷 h脿nh ch矛a kh贸a l芒u d脿i v峄 sau n岷縰 c贸 s峄 c峄 li锚n quan 膽岷縩 ch矛a kh贸a.

M峄峣 chi ti岷縯 kh谩ch h脿ng vui l貌ng g峄峣 s峄 : 096.1818.557 鈥 S峄璦 kh贸a Quang Minh

S峄璦 kh贸a Quang Minh 鈥 Website chuy锚n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a cao c岷 t岷 HCM.

Chuy锚n l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y 么 t么, kh贸a 膽i峄乽 khi峄僴 c峄璦 cu峄憂,聽 th岷 t峄 thang m谩y ,膼谩nh ch矛a kh贸a xe nvx v脿 c谩c lo岷 ch矛a kh贸a th么ng minh t岷 c谩c qu岷璶 HCM.

L脿m ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017 khi b峄 m岷 ch矛a kh贸a l脿 ho脿n to脿n c贸 th峄 膽峄慽 v峄沬 th峄 s峄璦 kh贸a hi峄噉 nay v脿 kh么ng c岷 ph岷 v脿o h茫ng t峄憂 k茅m!

Hi峄噉 nay, c谩c 膽峄漣 xe Yamaha ho岷穋 Honda g岷 膽芒y 膽茫 cho ra 膽峄漣 th岷 h峄 kh贸a m峄沬 – Kh贸a th么ng minh hay c貌n g峄峣 l脿 ch矛a kh贸a smartkey .

Ch矛a kh贸a n脿y r岷 ti峄噉 d峄g cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g v峄沬 c谩c 膽岷穋 膽i峄僲 an to脿n v脿 b岷 m岷璽:

 • T峄 膽峄檔g x谩c nh岷璶 ch矛a kh贸a trong ph岷 vi 2m.
 • Kh峄焛 膽峄檔g ch矛a kh贸a b岷眓g n煤m v岷穘 thay cho ch矛a kh贸a c啤 nh瓢 tr瓢峄沜 膽芒y.
 • Thi岷縯 k岷 sang tr峄峮g v脿 th岷玬 m峄.

C谩c t铆nh n膬ng th么ng minh 膽瓢峄 t铆ch h峄 s岷祅 tr锚n h峄 th峄憂g ch矛a bao g峄搈 :

 • T矛m xe trong b茫i b岷眓g remote.
 • Kh贸a xe b岷眓g n煤t b岷

V矛 ch矛a kh贸a n脿y kh谩 th么ng minh, vi峄嘽 li锚n b岷璽 t岷痶 v脿 x谩c nh岷璶 ch矛a kh贸a v峄沬 xe 膽瓢峄 t峄 膽峄檔g ho脿n to脿n th么ng qua s贸ng 膽i峄乽 khi峄僴.

c谩c ch峄ヽ n膬ng giao ti岷縫 膽瓢峄 l岷璸 tr矛nh v脿 c脿i 膽岷穞 s岷祅 b锚n trong h峄 th峄憂g x峄 l媒 ch矛a kh贸a v脿 h峄 th峄憂g 膽i峄乽 khi峄僴 膽峄檔g c啤.

Ch铆nh v矛 nh峄痭g l媒 do 膽贸, khi ch岷硁g may b岷 b峄 m岷 ch矛a kh贸a th么ng minh (smartkey) th矛 vi峄嘽 l脿m l岷 kh么ng d峄 ch煤t n脿o.

H峄 th峄憂g smartkey nvx tr锚n xe
H峄 th峄憂g smartkey nvx tr锚n xe

Hi峄僽 bi岷縯 c啤 b岷 v峄 ch矛a kh贸a smartkey

Ch矛a kh贸a smartkey 膽瓢峄 g峄峣 theo nhi峄乽 c谩i t锚n kh谩c nhau nh瓢:

 1. keyless
 2. smartkey

L脿 ki峄僽 ch矛a kh贸a m峄沬 膽瓢峄 谩p d峄g cho nhi峄乽 lo岷 xe m谩y hi峄噉 nay.

Kh贸a t峄 膽峄檔g g瓢峄焛 t铆n hi峄噓 x谩c nh岷璶 ch峄 xe m脿 kh么ng c岷 thao t谩c 岷 ph铆m ho岷穋 ti岷縫 x煤c trong ph岷 vi 2m.

M岷 ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017 ph岷 l脿m sao?

Hi峄噉 nay t岷 c岷 c谩c lo岷 kh贸a smartkey c峄 c谩c h茫ng 膽峄乽 c贸 th峄 l脿m l岷 v峄沬 gi谩 c岷h trnh v脿 r岷 h啤n h茫ng r岷 nhi峄乽.

V矛 th岷 c谩c b岷 c贸 l脿m m岷 ch矛a kh贸a smartkey c峄 m矛nh th矛 膽峄玭g v峄檌 v脿ng v脿o h茫ng nh茅.

Tr瓢峄漬g h峄 m岷 ch矛a kh贸a smartkey Sh– NVX -2016-2017 m脿 c貌n ID

N岷縰 c貌n ID th矛 chuy峄噉 qu谩 膽啤n gi岷. C谩c thao t谩c nh岷璸 ch矛a kh贸a m峄沬 do b锚n h茫ng cung

c岷 th矛 t峄 m矛nh c农ng c贸 th峄 l脿m l岷 膽瓢峄 ch矛a kh贸a smatkey. Tuy nhi锚n, v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 ch矛a kh贸a smartkey SH th矛 c岷 th锚m v脿i thao t谩c n峄痑 m峄沬 c贸 th峄 g玫 ID nh岷璸 ch矛a m峄沬 nh茅:

C谩c thao t谩c nh岷璸 ID ch矛a kh贸a smartkey SH honda m峄沬 hi峄噉 nay g峄搈:

 1. Th谩o m岷穞 n岷
 2. Nh岷 Jump v脿o tr岷g th谩i l脿m th锚m ch矛a
 3. G玫 ID tr锚n n煤m 峄 kh贸a
 4. Thao t谩c nh岷璸 ch矛a m峄沬 d峄盿 tr锚n ID

膼峄慽 v峄沬 c谩c xe Yamaha th矛 l脿m l岷 ch矛a smartkey c貌n ID 膽啤n gi岷 h啤n nhi峄乽.

C谩c b岷 c贸 th峄 mua ch矛a kh贸a g峄慶 t峄 h茫ng v脿 t峄 nh岷璸 cho m矛nh.

L脿m l岷 ch矛a kh贸a smartkey nvx
L脿m l岷 ch矛a kh贸a smartkey nvx

Hi峄噉 b锚n S峄璦 kh贸a Quang Minh c贸 l脿m l岷 ch矛a cho b岷. Ch峄 c岷 a l么 sau 20 ph煤t c贸 m岷穞 v脿 l脿m l岷 ch矛a kh贸a cho b岷 n岷縰 b岷 kh么ng t峄 l脿m 膽瓢峄.

Gi谩 lu么n b谩o tr瓢峄沜 cho b岷, v脿 ch矛a kh贸a ch铆nh h茫ng nh茅: 096.1818.557.

Tr瓢峄漬g h峄 m岷 ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017 m岷 lu么n ID

M岷 h岷縯 ID ch矛a kh贸a smartkey th矛 sao?

L煤c n脿y b岷 c岷 c贸 膽峄檌 ng农 chuy锚n nghi峄噋 膽峄 膽峄峜 l岷 ID trong h峄檖 di峄乽 khi峄僴 c峄 xe nh茅 (SCU).

Trong h峄檖 膽i峄乽 khi峄僴 c贸 l瓢u l岷 ID cu峄慽 c霉ng c峄 b岷 tr瓢峄沜 khi b峄 m岷, v矛 v岷瓂 ch峄 c岷 膽峄峜 l岷 ID n脿y v脿 l脿m l岷 ch矛a kh贸a theo c谩ch c贸 ID th么i.膼峄檌 ng农 t岷 S峄璦 kh贸a MINH H脵NG chuy锚n 膽峄峜 ID v脿 l脿m l岷 ch矛a kh贸a Smartkey m岷 ID cho b岷 t岷璶 n啤i.Th峄漣 gian l脿m l岷 kho岷g 20 ph煤t!

D峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017

T岷 c谩c qu岷璶 hcm , c谩c b岷 c贸 th峄 g峄峣 ch煤ng t么i 膽峄 l脿m l岷 ch矛a kh贸a 膽谩nh ch矛a kh贸a xe nvx cho b岷 nhanh ch贸ng nh岷.

N岷縰 kh谩ch h脿ng 峄 t峄塶h c贸 th峄 li锚n h峄 膽峄 b谩o gi谩. th峄廰 thu岷璶 xong kh谩ch h脿ng g瓢峄焛 h峄檖 膽i峄乽 khi峄僴 膽峄 ch煤ng t么i l脿m ch矛a cho b岷 d峄盿 tr锚n b峄 m么 ph峄弉g l脿m ch矛a m脿 kh么ng c岷 mang c岷 xe l锚n.

 1. 膽谩nh ch矛a kh贸a smartkey
 2. l脿m l岷 ch矛a kh贸a smartkey
 3. l脿m l岷 ch矛a kh贸a smartkey
 4. l脿m ch矛a kh贸a xe smartkey
 5. m岷 ch矛a kh贸a xe sh mode 2016
 6. m岷 ch矛a kh贸a xe sh 2016
 7. 膽谩nh ch矛a kh贸a xe sh
 8. l脿m ch矛a kho谩 xe sh
 9. m岷 ch矛a kh贸a smartkey
 10. m岷 ch矛a kh贸a xe sh 2015

Chuy锚n l岷痯 膽岷穞 v脿 d峄 ch岷 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. N芒ng c岷 l锚n c谩c b岷 smartkey cho b岷 t峄 c谩c xe 膽峄漣 c农.

Chuy锚n l脿m ch矛a kh贸a th么ng minh xe m谩y
Chuy锚n l脿m ch矛a kh贸a th么ng minh xe m谩y

D峄媍h v峄 chuy锚n nghi峄噋:

Ph么i ch矛a ch铆nh h茫ng, b岷 h脿nh l芒u d脿i cho kh谩ch h脿ng.Kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷 l脿m ch矛a kh贸a h茫y g峄峣 ch煤ng t么i 膽峄 b谩o gi谩 v峄 d峄媍h v峄 cho kh谩ch h脿ng.

T岷 S峄璦 kh贸a Quang Minh ch煤ng t么i l脿m 膬n uy t铆n lu么n b谩o gi谩 tr瓢峄沜 cho kh谩ch h脿ng v脿 kh么ng ph谩t sinh th锚m!B岷 h脿nh sau khi s峄璦 ch峄痑 ho岷穋 l脿m ch矛a kh贸a cho b岷


Ch矛a kh贸a smartkey h岷縯 pin v脿 nh峄痭g 膽i峄乽 b岷 c岷 bi岷縯!

Hi峄噉 nay, ch矛a kh贸a th么ng minh c峄 c谩c lo岷 xe tay ga d岷 tr峄 n锚n ph峄 bi岷縩. 膼i k猫m s峄 ti峄噉 l峄 v峄 c谩ch s峄 d峄g c农ng nh瓢 t铆nh th岷﹎ m峄 v脿 s峄 an to脿n tuy峄噒 膽峄慽 c峄 lo岷 ch矛a kh贸a n脿y mang l岷. Th矛 膽么i khi c农ng ph谩t sinh nh峄痭g v岷 膽峄 r岷痗 r峄慽 cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g.

Ch矛a kh贸a smartkey h岷縯 pin v脿 nh峄痭g 膽i峄乽 b岷 c岷 bi岷縯!
Ch矛a kh贸a smartkey h岷縯 pin v脿 nh峄痭g 膽i峄乽 b岷 c岷 bi岷縯!

Trong b脿i vi岷縯 n脿y, ch煤ng t么i c峄 g岷痭 t贸m l瓢峄 c谩c ph瓢啤ng 谩n 膽岷 膽峄 nh岷 cho kh谩ch h脿ng t峄 x峄 l媒 t矛nh hu峄憂g c峄 m矛nh khi g岷穚 ph岷 v峄 c谩c v岷 膽峄 :

 • ch矛a kh贸a smartkey h岷縯 pin
 • ch矛a kh贸a smartkey lead h岷縯 pin
 • ch矛a kh贸a smartkey honda h岷縯 pin
 • ch矛a kh贸a smartkey vision h岷縯 pin
 • ch矛a kh贸a smartkey airblade h岷縯 pin
 • ch矛a kh贸a smartkey sh h岷縯 pin
 • kh贸a smartkey sh h岷縯 pin
 • kh贸a smartkey honda h岷縯 pin

膼峄玭g qu谩 lo l岷痭g! b脿i vi岷縯 n脿y s岷 gi煤p b岷 hi峄僽 r玫 v岷 膽峄 v脿 t峄 x峄 l媒 v岷 膽峄 c峄 xe m矛nh!

T矛m hi峄僽 s啤 b峄 nguy锚n l媒 ho岷 膽峄檔g c峄 kh贸a smartkey honda hi峄噉 nay


Nh瓢 c谩c b岷 膽茫 bi岷縯 honda smartkey l脿 h峄 th峄憂g 峄 kh贸a th么ng minh, kh么ng d霉ng ch矛a kh贸a, h峄 th峄憂g n脿y 膽茫 膽瓢峄 t铆ch h峄 tr锚n xe Forza c峄 Honda t峄 l芒u, nh瓢ng 膽岷縩 n膬m 2015 th矛 Honda Vi峄噒 Nam 膽茫 ch铆nh th峄ヽ t铆ch h峄 Smartkey tr锚n d貌ng xe 2 b谩nh ph峄 th么ng c峄 m矛nh l脿 SH, v脿 PCX phi锚n b岷 CC.

C岷 t岷 膽岷 膽峄 smartkey Honda g峄搈 nh峄痭g ph岷 sau:

 • Thi岷縯 b峄 膽i峄乽 khi峄僴 c岷 tay Keyfob (remote)
 • C峄 kh贸a 膽i峄乽 ch峄塶h b岷眓g tay (n煤m v岷穘)
 • B峄 膽i峄乽 khi峄僴 kh贸a xe th么ng minh 鈥 Smart Control Unit (SCU)
 • B峄 膽i峄乽 khi峄僴 膽i峄噉 t峄 ECU
1 b峄 kh贸a l岷痯 r峄漣 phi锚n b岷 n芒ng c岷 c峄 smartkey honda (Thi岷縰 ECU)
1 b峄 kh贸a l岷痯 r峄漣 phi锚n b岷 n芒ng c岷 c峄 smartkey honda (Thi岷縰 ECU)

B峄 膽i峄乽 khi峄僴 kh贸a xe th么ng minh 鈥 Smart Control Unit (SCU)
膼芒y l脿 th脿nh ph岷 ch铆nh trong h峄 th峄憂g smartkey c峄 honda, SCU d霉ng 膽峄 giao ti岷縫 v峄沬 keyfob, v脿 g峄璱 m茫 ID x谩c nh岷璶 immobilizer t峄沬 ECU.

SCU c峄 honda smartkey.
SCU c峄 honda smartkey.

Nguy锚n l媒 ho岷 膽峄檔g c峄 Smartkey Honda
H峄 th峄憂g smartkey s峄 d峄g c么ng ngh峄 RFID 膽峄 膽峄慽 chi岷縰 m茫 x谩c nh岷璶 gi峄痑 keyfob v脿 SCU.
Khi t岷痶 m谩y th矛 SCU v岷玭 ho岷 膽峄檔g v脿 峄 tr岷g th谩i ch峄 t铆n hi峄噓 RF t峄 keyfob, khi b岷 n煤t t矛m xe, ho岷穋 n煤t b谩o 膽峄檔g tr锚n keyfob, th矛 keyfob s岷 g峄璱 t铆n hi峄噓 RF 膽岷縩 SCU.
SCU c贸 th峄 thu 膽瓢峄 t铆n hi峄噓 RF 峄 kho岷g c谩ch ~10m.

M么 h矛nh ho岷 膽峄檔g c峄 h峄 th峄憂g smartkey tr锚n xe honda c谩c lo岷
M么 h矛nh ho岷 膽峄檔g c峄 h峄 th峄憂g smartkey tr锚n xe honda c谩c lo岷

Q煤a tr矛nh kh峄焛 膽峄檔g h峄 th么ng smartkey nh瓢 sau:

Khi ng瓢峄漣 d霉ng b岷 n煤m, SCU b岷痶 膽岷 qu茅t trong ph岷 vi 2m v脿 膽峄慽 chi岷縰 m茫 x谩c nh岷璶 ID, n岷縰 膽峄慽 chi岷縰 th脿nh c么ng th矛 膽猫n 峄 kh贸a s岷 ph谩t s谩ng, khi 膽贸 ng瓢峄漣 d霉ng m峄沬 c贸 th峄 v岷穘 膽瓢峄 n煤m.
Khi ng瓢峄漣 s峄 d峄g v岷穘 n煤m sang v峄 tr铆 ON, th矛 SCU g峄璱 m茫 x谩c nh岷璶 ID 膽岷縩 ECU, n岷縰 qu谩 tr矛nh x谩c nh岷璶 th脿nh c么ng th矛 h峄 th峄憂g 膽i峄噉 ch铆nh s岷 膽瓢峄 m峄, v脿 ng瓢峄漣 d霉ng m峄沬 c贸 th峄 kh峄焛 膽峄檔g 膽瓢峄 xe.

ECU c峄 smartkey honda
ECU c峄 smartkey honda

C谩c d岷 hi峄噓 ch矛a kh贸a smartkey h岷縯 pin

 • 膼猫n b谩o tr锚n ch矛a kh贸a kh么ng s谩ng ho岷穋 s谩ng y岷縰 khi 岷 n煤t.
 • Xe m谩y c峄 b岷 kh贸 nh岷璶 ho岷穋 h岷 nh瓢 kh么ng nh岷璶 膽瓢峄 t铆n hi峄噓 khi b岷 b岷 n煤t tr锚n smartkey.
 • Honda smartkey kh么ng kh峄焛 膽峄檔g 膽瓢峄. Kh么ng v岷穘 膽瓢峄 n煤m kh贸a.
 • 1 s峄 tr瓢峄漬g h峄 kh谩c….
H茫y ch煤 媒 膽岷縩 膽猫n xanh nh岷 nh谩y tr锚n ch矛a kh贸a smartkey
H茫y ch煤 媒 膽岷縩 膽猫n xanh nh岷 nh谩y tr锚n ch矛a kh贸a smartkey

C谩ch n峄 m谩y xe, kh峄焛 膽峄檔g xe khi h岷縯 pin ch矛a kh贸a smartkey

V矛 ch矛a kh贸a xe honda smartkey c贸 h峄 th峄憂g nh岷璶 di峄噉 ch峄 膽峄檔g. Vi峄嘽 膽峄慽 chi岷縰 m茫 x谩c nh岷璶 膽瓢峄 ch峄 膽峄檔g b岷眓g h峄 th峄憂g 膽i峄乽 khi峄僴 tr锚n xe. V岷瓂 n锚n, n岷縰 ch矛a kh贸a honda smartkey h岷縯 pin,ch峄 c岷 b岷 膽峄 g岷 峄 kh贸a r峄搃 th峄 kh峄焛 膽峄檔g xe nh瓢 b矛nh th瓢峄漬g l脿 膽瓢峄!

N岷縰 ch矛a kh贸a smartkey honda c峄 b岷 h岷縯 h岷硁 pin th矛 v岷玭 c贸 th峄 kh峄焛 膽峄檔g xe b岷眓g jack kh岷﹏ c岷 trong h峄檆 脕c-quy v脿 nh岷璸 m茫 b岷 m岷璽 qua 峄 kho谩 tr锚n xe. Do v岷瓂 lu么n gi峄 k铆n m茫 x谩c nh岷璶 ri锚ng c峄 t峄玭g xe . M茫 x谩c nh岷璶 ghi tr锚n th岷 tr岷痭g 膽i k猫m ch矛a kh贸a ch铆nh c峄 b岷 (M脙 ID c峄 ch矛a kh贸a)

膼峄 g岷 ch矛a kh贸a l岷 n煤m v岷穘!
膼峄 g岷 ch矛a kh贸a l岷 n煤m v岷穘!

Thay pin ch矛a kh贸a smartkey honda nh瓢 th岷 n脿o?

Keyfob c峄 smartkey d霉ng pin CR2032 (Gi峄憂g pin CMOS trong m谩y t铆nh 膽峄 b脿n), thay th岷 r岷 d峄, ch峄 c岷 n岷 nh岷 l脿 c贸 th峄 th谩o ra 膽峄 thay pin 膽瓢峄.

Keyfob c峄 smartkey d霉ng pin CR2032
Keyfob c峄 smartkey d霉ng pin CR2032 !

M岷 ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017 ph岷 l脿m sao?

Hi峄噉 nay t岷 c岷 c谩c lo岷 kh贸a smartkey c峄 c谩c h茫ng 膽峄乽 c贸 th峄 l脿m l岷 v峄沬 gi谩 c岷h trnh v脿 r岷 h啤n h茫ng r岷 nhi峄乽.

V矛 th岷 c谩c b岷 c贸 l脿m m岷 ch矛a kh贸a smartkey c峄 m矛nh th矛 膽峄玭g v峄檌 v脿ng v脿o h茫ng nh茅.

l脿m ch矛a kh贸a smartkey c谩c lo岷 t岷 HCM v脿 HN
l脿m ch矛a kh贸a smartkey c谩c lo岷 t岷 HCM v脿 HN

Tr瓢峄漬g h峄 m岷 ch矛a kh贸a smartkey Sh– NVX -2016-2017 m脿 c貌n ID

N岷縰 c貌n ID th矛 chuy峄噉 qu谩 膽啤n gi岷. C谩c thao t谩c nh岷璸 ch矛a kh贸a m峄沬 do b锚n h茫ng cungc岷 th矛 t峄 m矛nh c农ng c贸 th峄 l脿m l岷 膽瓢峄 ch矛a kh贸a smatkey. Tuy nhi锚n, v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 ch矛a kh贸a smartkey SH th矛 c岷 th锚m v脿i thao t谩c n峄痑 m峄沬 c贸 th峄 g玫 ID nh岷璸 ch矛a m峄沬 nh茅:

C谩c thao t谩c nh岷璸 ID ch矛a kh贸a smartkey SH honda m峄沬 hi峄噉 nay g峄搈:

 1. Th谩o m岷穞 n岷
 2. Nh岷 Jump v脿o tr岷g th谩i l脿m th锚m ch矛a
 3. G玫 ID tr锚n n煤m 峄 kh贸a
 4. Thao t谩c nh岷璸 ch矛a m峄沬 d峄盿 tr锚n ID

膼峄慽 v峄沬 c谩c xe Yamaha th矛 l脿m l岷 ch矛a smartkey c貌n ID 膽啤n gi岷 h啤n nhi峄乽.

C谩c b岷 c贸 th峄 mua ch矛a kh贸a g峄慶 t峄 h茫ng v脿 t峄 nh岷璸 cho m矛nh.

L脿m ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017 khi b峄 m岷 ch矛a kh贸a l脿 ho脿n to脿n c贸 th峄 膽峄慽 v峄沬 th峄 s峄璦 kh贸a hi峄噉 nay v脿 kh么ng c岷 ph岷 v脿o h茫ng t峄憂 k茅m!

D峄媍h v峄 l脿m ch矛a kh贸a smartkey Sh- NVX -2016-2017

T岷 c谩c qu岷璶 hcm , c谩c b岷 c贸 th峄 g峄峣 ch煤ng t么i 膽峄 l脿m l岷 ch矛a kh贸a cho b岷 nhanh ch贸ng nh岷. Chuy锚n l脿m ch矛a kh贸a xe m谩y c谩c lo岷 t岷 HCM v脿 HN. 膼峄檌 ng农 th峄 c贸 m岷穞 nhanh ch贸ng t岷 c谩c qu岷璶.

N岷縰 kh谩ch h脿ng 峄 t峄塶h c贸 th峄 li锚n h峄 膽峄 b谩o gi谩. th峄廰 thu岷璶 xong kh谩ch h脿ng g瓢峄焛 h峄檖 膽i峄乽 khi峄僴 膽峄 ch煤ng t么i l脿m ch矛a cho b岷 d峄盿 tr锚n b峄 m么 ph峄弉g l脿m ch矛a m脿 kh么ng c岷 mang c岷 xe l锚n.

Ch矛a kh贸a smartkey honda LEAD
Ch矛a kh贸a smartkey honda LEAD
 1. 膽谩nh ch矛a kh贸a smartkey
 2. l脿m l岷 ch矛a kh贸a smartkey
 3. l脿m l岷 ch矛a kh贸a smartkey
 4. l脿m ch矛a kh贸a xe smartkey
 5. m岷 ch矛a kh贸a xe sh mode 2016
 6. m岷 ch矛a kh贸a xe sh 2016
 7. 膽谩nh ch矛a kh贸a xe sh
 8. l脿m ch矛a kho谩 xe sh
 9. m岷 ch矛a kh贸a smartkey
 10. m岷 ch矛a kh贸a xe sh 2015

Chuy锚n l岷痯 膽岷穞 v脿 d峄 ch岷 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. N芒ng c岷 l锚n c谩c b岷 smartkey cho b岷 t峄 c谩c xe 膽峄漣 c农.

error: Content is protected !!